Follow us here     

 หน้าหลักเว็บไซต์ทีเค พาร์ค    ไทย   | EN 
 


 
นิลา เทนซิล

นิลา เทนซิล เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ อุทยานการอ่านสายรุ้ง (Rainbow Reading Gardens) เพื่อสนับสนุนส่งเสริมโอกาสการรู้หนังสือให้แก่กลุ่มเด็กในพื้นที่ด้อยพัฒนาและห่างไกลความเจริญในภาคตะวันออกของประเทศอินโดนีเซีย ในเวลาไม่ถึง 3 ปี โครงการนี้สามารถกระจายหนังสือจำนวนกว่า 20,000 เล่มไปยังพื้นที่ห่างไกลและสร้างห้องสมุดเด็กแห่งใหม่อีก 25 แห่งตั้งอยู่ตามเกาะต่างๆ ถึง 10 เกาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ปัจจุบันนิลาทำงานประจำอยู่ที่บริษัท ไนกี้ อินโดนีเซีย ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายระดมทุนของผู้ถือหุ้น แต่เธอได้เจียดเวลาอีกส่วนหนึ่งทุ่มเทให้กับการขยายโอกาสในการเข้าถึงหนังสือของเด็กๆ ชาวอินโดนีเซีย เพื่อให้เด็กเหล่านี้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจในชีวิต นิลาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ยุโรป จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม และปริญญาตรีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยปารายังกัน ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมกับได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาดีเด่นแห่งปีจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้อีกด้วย การริเริ่มโครงการ อุทยานการอ่านสายรุ้ง ทำให้นิลาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย อาทิ รางวัลสตรีและเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งปี จัดโดยอินโดแซท (พ.ศ.2555) รางวัลเธอทำได้! จากทัปเปอร์แวร์ (พ.ศ.2554) และรางวัลบันยันทรี จากยอชท์เอดโกลบอล (พ.ศ.2553)
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ดูที่
www.tamanbacaanpelangi.com | twitter: @pelangibook | www.facebook.com/pelangibook

หัวข้อการบรรยาย อุทยานการอ่านสายรุ้ง ความคิดริเริ่มสู่การกระตุ้นและสร้างสรรค์จินตนาการของเด็กในพื้นที่อินโดนีเซียตะวันออก


 

<previous              main page              next>

 

 

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 17 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 264 5963-65 โทรสาร 02 264 5966

อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบและบริการ
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone
เลขที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02 257 4300 โทรสาร 02 257 4332
เปิดบริการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 10.00 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์)  www.tkpark.or.th


Copyright TK park 2010 All Right Reserved.